homebrewでRubyのバージョン変更

Rubyの違うバージョンを使いたい場面があったのでやってみた。

まずデフォルトのRubyバージョン1.8.x

今回使いたいのが1.9.x

バージョンを上げる為にbrew install ruby

2.0.xになる。

こっから。

homebrewでリンクされているRubyを解除
$ brew unlink ruby
$ ruby -v
ruby 1.8.7 (2012-02-08 patchlevel 358) [universal-darwin11.0]
homebrewで使えるruby一覧表示
$ brew versions ruby
2.0.0-p195 git checkout dad5917 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
2.0.0-p0 git checkout 3085c40 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.3-p392 git checkout 6c26d0a /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.3-p385 git checkout e5b9678 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.3-p374 git checkout b0f8027 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.3-p362 git checkout 62b8c63 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.3-p327 git checkout 1734e5b /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.3-p286 git checkout 1b726f7 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.3-p194 git checkout 9c6ea53 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.3-p125 git checkout bf3dfa9 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.3-p0 git checkout 7338ed6 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.2-p290 git checkout b6aa338 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.2-p180 git checkout 83ed494 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.2-p136 git checkout f282737 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.2-p0 git checkout 773915d /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.1-p378 git checkout d0efd9e /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
1.9.1-p243 git checkout d0ed812 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
使いたいバージョンをインストール
 • 一覧の使いたいバージョン行のgit checkout ...部分を実行
$ cd /usr/local
$ git checkout e5b9678 /usr/local/Library/Formula/ruby.rb
 • そしてインストール
$ brew install ruby
結果
$ ruby -v
ruby 1.9.3p392 (2013-02-22 revision 39386) [x86_64-darwin11.4.2]

できた。

ちなみに

既にインストール済のバージョンに切り替える場合は

$ brew switch ruby 2.0.0-p195
さらに
 • Groovy
$ brew versions groovy
2.1.4  git checkout 050f611 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
2.1.3  git checkout 2d2b914 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
2.1.1  git checkout c61e715 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
2.1.0  git checkout ab37262 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
2.0.5  git checkout 1bcf5af /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
2.0.4  git checkout 01af5da /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
2.0.2  git checkout 1fe5096 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
2.0.1  git checkout 3860b66 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
2.0.0  git checkout 278a37d /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.8.6  git checkout b688a91 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.8.5  git checkout d90e061 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.8.4  git checkout b9c0c5d /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.8.3  git checkout 998c8b4 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.8.2  git checkout dad52b5 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.8.1  git checkout 57286a1 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.8.0  git checkout e6f4d4a /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.7.10  git checkout db01f6c /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.7.8  git checkout 0476235 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.7.7  git checkout 2e8b386 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.7.6  git checkout b43149a /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.7.5  git checkout b56ff28 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.7.4  git checkout cbb36af /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.7.3  git checkout 6c5485b /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.7.2  git checkout a9a3469 /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
1.7.1  git checkout 0d0d7cd /usr/local/Library/Formula/groovy.rb
 • Gradle
$ brew versions gradle
1.6   git checkout 7900579 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.5   git checkout 57931e0 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.4   git checkout 0b7303a /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.3   git checkout c259bda /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.2   git checkout 9b7d294 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.1   git checkout 7941972 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.0   git checkout dff67fb /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.0-rc-3 git checkout 5f9e348 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.0-rc-2 git checkout f72e33f /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.0-rc-1 git checkout e2438cf /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.0-milestone-9 git checkout c27c667 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.0-milestone-8a git checkout 69eb948 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.0-milestone-7 git checkout 6a8c437 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.0-milestone-6 git checkout dae625d /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.0-milestone-5 git checkout baff305 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
1.0-milestone-4 git checkout 4b1230c /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
0.9.2  git checkout 38b9338 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
0.9.1  git checkout f986d7d /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
0.9   git checkout 45e09d7 /usr/local/Library/Formula/gradle.rb
0.8   git checkout e6f608f /usr/local/Library/Formula/gradle.rb

とかもある。

homebrewでバージョン管理も出来る!!! めちゃ便利!!!